Kayıtlar

Doç. Dr. Berna Aksoy kimdir?

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy kimdir?     Ulusal ve uluslararası 100'den fazla bilimsel yayın, kitap bölümü ile editörü olduğu 3 kitabı olan, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bölgesinde yıllardır herkesin tanıdığı ve hekimliğine çok güvendiği bir Dermatoloji doktoru, aynı zamanda başarılı bir akademisyen olan  Doç. Dr. Berna Aksoy 1975 yılında Muğla'da doğmuştur. İlk öğrenimini o zaman köy, şimdi turizm cenneti olan memleketi Akyaka'da tamamlamış, ortaokulu Muğla Ticaret Lisesi'nde okumuştur. Ardından Diyarbakır Fen Lisesi ve Muğla Turgut Reis Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. Tıp Fakültesi eğitimini 1992-1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1999 Eylül Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'nda Türkiye dördüncüsü olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji bölümünü kazanmış ve Eylül 2003'de Dermatoloji Uzmanı olmuştur. Ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Keçiören ve Sitel

Ulusal Bildiriler

Resim
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler  1. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Ulusoy MG, Astarcı M, Aksoy B . Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bazal Hücreli karsinomlu 50 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri “Onkoloji”, 139, İstanbul, 2001. (Poster Sunum)  2. Aksoy B , Haznedaroğlu İC, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Karaduman A. Eozinofili ile Seyreden Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. IV. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, 2002. (Sözel Sunum) 3. Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Ulusoy MG, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B . Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2004. (Sözel Sunum) 4. Aksoy B , Üstün H, Çelik A, Ayhan K, Aksoy HM. Oral ve Topikal Metronidazol ve Oral Diüretik ile Başarılı Ş

Uluslararası Bildiriler

Resim
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1.    Aksoy B , Atakan N, Aksoy HM, Tezel GG, Renda N, Ozkara A, Onder E. Effectiveness of Topical Zinc oxide Application on Hypertrophic Scar Development in Rabbits. 13th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Florance, Italy, JEADV, Vol 18,suppl2, 553-554, Blackwell Publishing, 2004. (Poster Sunum)  2. Aksoy B , Aksoy HM. Recurrent Myxoid Liposarcoma of the Leg with Secondary Skin Involvement: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P118, İstanbul, 2008. (Poster Sunum)  3. Aksoy B , Aksoy HM, Civaş E. A Large Solitary Trichoepithelioma Clinically Confused with Nodular Basal Cell Carcinoma. 5th EADV Spring Symposium, P120, İstanbul, 2008. (Poster Sunum)   4. Aksoy B , Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confetti-like Macular Atrophy: Macular Form of Atrophoderma Elastolyticum Discretum or a New Entit

Bilimsel Toplantı Konuşmaları

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'un Bilimsel Toplantılardaki Konuşmaları 1. Aksoy B, Vitiligo 2010'dan 2012'ye, 4. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 19-22 Eylül 2012, Fethiye, Muğla. (Davetli konuşmacı). 2. Aksoy B, Gebelik Dermatozlarında Anne ve Fetus İçin Güvenli ve Etkin Tedavilerin Belirlenmesi, 8.Ege Dermatoloji Günleri, 8-12 Mayıs 2013, Çeşme, İzmir. (Davetli konuşmacı). 3. Aksoy B, Epidermisin Doğal Bağışıklıktaki Rolü, 5. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu. 18-21 Eylül 2014, Bodrum, Muğla. (Davetli konuşmacı). 4. Aksoy B, Allerjik Hastalıklarda Diyetin Yeri, 6. Dermatoimmünoloji ve Allerji Güz Okulu, 7-10 Eylül 2016, Bodrum, Muğla. (Davetli konuşmacı).  5. Aksoy B, Melanositik Olmayan Nevüsler, XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 22-26 Kasım 2017, Ankara. (Davetli Konuşmacı).  6. Aksoy B, Andropause, Somatopause, Hormonal Regulation of Aging and Anti-aging Hormone Replacement, 3rd INDERCOS Congress, 14-17 Mart 2018, İstanbul. (Davetli Konuşmacı). 7.

Kitaplar

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'un Yayınlanmış Kitap ve Kitap Bölümleri 1. Civas E, Aksoy B , Aksoy HM. Nd:YAG Laser Treatment for Different Vascular Lesions. Editors: Volkerts BD. Yttrium: Compounds, Production and Applications. Chapter 1, Binding: Hardcover, Nova Science Publishers, Hauppage, New York, USA, 2011, pages: 1-52. ISBN: 978-1-61728-928-6. 2. Authors / Editors: Civas E, Aksoy B and Aksoy HM. Nd: Yag Laser Treatment for Various Vascular Lesions. Binding: Softcover, Nova Science Publishers, Hauppage, New York, USA, 2010. ISBN:978-1-61761-099-8 3. Koç E, Aksoy B and Tatlıparmak A. Urticarial Vasculitis. Editors: Kartal SP, Kutlubay Z. A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema. Chapter 6, InTechOpen, Rijeka, Croatia, 2017, pages: 61-81. ISBN: 978-953-51-3168-7, Print ISBN: 978-953-51-3167-0. DOI: 10.5772/68109. 4. Yıldırım E, Aksoy B . Cicatricial Alopecias. Editors: Kılıç A. Hair Disorders. Chapter 07. Avid

Ulusal Makaleler

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'un Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleleri 1. Aksoy B , Aksoy HM. Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(2): 55-57. 2. Aksoy B , Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confluent and Reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin-Erythromycin Gel and Topical Urea: Case Report. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology 2008; 18(4): 283-288. 3. Aksoy B , Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2(4): 129-130. 4. Aksoy B , Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3(1): 13-15. 5. Aksoy B , Aksoy HM. Bacakta Sekonder Deri Tutulumlu Rekürren Miksoid Liposarkom: Olgu Sunumu. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1): 33-35. 6. Aksoy B , Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Kar

Uluslararası diğer makaleler

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'un Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri 1. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Aksoy B , Ulusoy MG, Astarcı M. Evaluation of Effectiveness of Surgical Treatment and Histopathological Characteristics of Basal Cell Carcinoma in Turkish Patients. European Journal of Plastic Surgery 2003; 26(5): 235-240.  2. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B . Anthrax of the Lower Eyelid. Canadian Journal of Plastic Surgery 2003; 11(4): 211-212. 3. Aksoy HM, Aksoy B , Civaş E, Öç B. Nail Debridement for the Treatment of Onychogryposis: Use of Wire Cutter and Bone Rongeur. European Journal of Plastic Surgery 2008; 31(5): 269-270.   4. Aksoy HM, Aksoy B , Portakal S, Özdemir A. An Uncommon Location for Accessory Breast Tissue: Inner Thigh. European Journal of Plastic Surgery 2008; 31(6): 339-340.  5. Civas E, Aksoy HM, Koc E, Aksoy B . Evaluation of three instr

PubMED makaleler

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'un PubMED'de indekslenen makaleleri 1. Aksoy HM, Aksoy B , Ozkur E, Calikoglu E. Topical polyphenol treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus disease: use of ultrasonography to evaluate response to treatment - clinical case series study. Postepy Dermatol Alergol 2019;36(4):431-437. doi: 10.5114/ada.2018.77255. 2. Tatlıparmak A, Aksoy B , Shishehgarkhaneh LR, Gökdemir G, Koç E. Use of combined fractional carbon dioxide laser and fractional microneedle radiofrequency for the treatment of acne scars: A retrospective analysis of 1-month treatment outcome on scar severity and patient satisfaction. J Cosmet Dermatol 2020;19(1):115-121. doi: 10.1111/jocd.13004. 3. Aşiran Serdar Z, Aktaş Karabay E, Tatlıparmak A, Aksoy B . Efficacy of high-intensity focused ultrasound in facial and neck rejuvenation. J Cosmet Dermatol 2020;19(2):353-358. doi: 10.1111/jocd.13008. 4. Somuncu OS, Aksoy HM, Mert B, Bicakci D, Akin D, Aksoy B . Basosquamous carcinoma: e

SCI ve SCI-E makaleler

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'un Uluslararası SCI ve SCI-E hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri 1. Koçer U, Atakan N, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B , Astarcı M. Late-Onset Superficial Lymphatic Malformation: Report of a Case and Review of the Literature. Dermatologic Surgery 2003; 29(3): 291-293. 2. Tiftikçioğlu YÖ, Karaaslan Ö, Aksoy HM, Aksoy B , Koçer U. Basal Cell Carcinoma in Turkey. Journal of Dermatology 2006; 33(2): 91-95. 3. Aksoy B , Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Azithromycin-Induced Onychomadesis. European Journal of Dermatology 2008; 18(3): 362-363. 4. Aksoy B , Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. Basal Cell Carcinoma in a Skin Tag. European Journal of Dermatology 2008; 18(5): 605-606. 5. Aksoy B , Aksoy HM, Civas E, Oc B, Atakan N. Lateral Foldplasty with or without Partial Matricectomy for the Management of Ingrown Toenails. Dermatologic Surgery 2009; 35(3): 462-468. 6. Civaş E, Koç E, Aksoy B , Aksoy HM. Report of Two Angiokeratoma of Fordyce Cases Treated

İletişim

Resim
Doç. Dr. Berna Aksoy'a nasıl ulaşılır? Yakında özel muayenehanesinde hasta kabul etmeye başlayacaktır. Adres: Yenişehir mah. Demokrasi cad. Çınar sok. No: 21/2 İzmit - Kocaeli  (Kandıra sapağı, Dent Group Karşısı, Çınaraltı Künefe yanı) GSM: 0531 991 3272 email: bmaksoy@mynet.com, bernaaaksoy@gmail.com